Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Κατάταξη 2017: Πρόσκληση στρατεύσιμων για το Πολεμικό Ναυτικό

Κατάταξη 2017: Πρόσκληση στρατεύσιμων για το Πολεμικό Ναυτικό

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2017 Β΄ ΕΣΣΟ, από 15 έως 18 Μαΐου 2017.

Αναλυτικότερα οι παρακάτω:

α. Από την Κλάση 2019 (γεννηθέντες το έτος 1998) τους στρατεύσιμους που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Πειραιά, Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας.

β. Από τις Κλάσεις 1994 μέχρι και 2019 ( γεννηθέντες από το έτος 1973 μέχρι και το έτος 1998) από όλους τους Νομούς του Κράτους και από την 2019 των Νομών που κλήθηκαν μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσης τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2016 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2017.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1994 μέχρι και 2019 που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και από την 2019 των Νομών που κλήθηκαν μέχρι σήμερα, εφόσον η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2017 έως και 30 Απριλίου 2017.

2. Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος, στο Σκαραμαγκά Αττικής, εκτός αυτών που έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή υγείας, οι οποίοι θα παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66 – Πειραιάς).

3. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες