Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο Εξωτερικό: Ποια τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο Εξωτερικό: Ποια τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αλλάξει ΔΟΥ και να δηλωθεί στην κατοίκων εξωτερικού.

Γράφει ο Θράσος Μίαρης, Φορολογικός Σύμβουλος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

μιαρησ

Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο της φυγής από την χώρα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Τετρακόσιες χιλιάδες νέοι επιστήμονες επέλεξαν να εργαστούν στο εξωτερικό. Επειδή η χώρα τους χρειάζεται να επιστρέψουν, θα πρέπει να φτιάξουν σωστά τα δικαιολογητικά τους διότι ο φορολογικός νόμος ορίζει ότι και αν μετοίκησαν ενδέχεται η φορολογία τους (Φορολογική κατοικία) να παραμείνει στην Ελλάδα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο πολίτης θα καταθέσει κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου, του φορολογικού έτους που έπεται μετά το έτος της αποχώρησής του από τη χώρα, σχετική αίτηση για την αλλαγή της φορολογικής του κατοικίας. Πρόκειται για το έντυπο Μ0, στο οποίο ο φορολογούμενος οφείλει να επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα Μ1 και Μ7. Επιπλέον, ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος σε αυτή την περίπτωση να καταθέσει στη φορολογική αρχή και μία υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του. Στη δήλωση αυτή θα ορίζει φορολογικό εκπρόσωπο.

Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλει έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου και επιπλέον έγγραφα, με τα οποία θα πιστοποιεί και θα ολοκληρώνει τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, υποστηρικτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να είναι για παράδειγμα το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο θα πιστοποιεί – μεταξύ άλλων - το έτος αναχώρησης.

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος

Εάν κάποιος είναι υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος, θα πρέπει να το κάνει έως και τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου από το έτος αναχώρησης. Εάν δηλαδή το συγκεκριμένο πρόσωπο αποχώρησει από την Ελλάδα στη διάρκεια του 2018, τότε θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στη διάρκεια του 2019, ενώ η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.