ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Α.Ε.Τ.Ο.Σ. της Αστυνομίας

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Α.Ε.Τ.Ο.Σ. της Αστυνομίας

Ο θεσμός των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθώς η ανταπόκριση τόσο των πολιτών όσο και των τοπικών φορέων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Το πρώτο πεντάμηνο (Απρίλιος - Σεπτέμβριος) της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.» Αστυνόμευση - Επιτήρηση Τοπικών Οικισμών & Συνόρων ολοκληρώθηκε και από τη μέχρι τώρα αποτίμησή του προκύπτει ότι τουλάχιστον 8.481 άτομα και 603 εκπρόσωποι διάφορων Φορέων, ήρθαν σε επικοινωνία και επαφή με τους αστυνομικούς των Κ.Α.Μ. για διάφορα ζητήματα.

Μέσω του θεσμού των Κ.Α.Μ. αναπτύσσονται σχέσεις επικοινωνίας και συμφιλίωσης της Αστυνομίας με τους πολίτες και τους Φορείς απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίες συντελούν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Απώτερος σκοπός είναι η ενσωμάτωση των Κ.Α.Μ. σε δυσπρόσιτες τοπικές κοινωνίες, αποτελώντας ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνομικής διαχείρισης τοπικών θεμάτων και προβλημάτων - μεσαίου επιπέδου - που χρήζουν άμεσης διαχείρισης ή επίλυσης

Η φιλοσοφία του θεσμού των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων εντάσσεται στον κεντρικό στόχο της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για συμφιλίωση της Αστυνομίας με την κοινωνία. Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες συμβάλλουν στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε δυσπρόσιτες περιοχές, όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικής και ανθρώπινης προσέγγισης των πολιτών.

Κατά το πεντάμηνο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος αρχικά, ενεργοποιήθηκαν τέσσερις 4 Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, στην Αρκαδία, την Εύβοια, τα Ιωάννινα και την Ξάνθη. Στη συνέχεια, στο τέλος της θερινής περιόδου ξεκίνησε η λειτουργία του θεσμού και στη Φθιώτιδα, την Άρτα, την Πρέβεζα, την ορεινή Κορινθία και τη Μάνδρα Αττικής.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων κινούνται σε θετική κατεύθυνση και η επισκεψιμότητα ιδιωτών και Φορέων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Αποτέλεσμα αυτής της ανταπόκρισης είναι αφ’ ενός η πρόληψη – αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, αφ’ ετέρου η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και συμφιλίωσης με τους πολίτες και τους Φορείς των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, παράγοντες που συντελούν καθοριστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού τέλη Απρίλιου του 2015, η αστυνομική παρουσία ενισχύθηκε στις προαναφερθείσες απομακρυσμένες περιοχές, βελτιώνοντας σε ικανοποιητικό βαθμό την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, μέσω της παροχής επιτόπιων υπηρεσιών και διασφαλίζοντας την άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση σε ζητήματα γενικής αστυνόμευσης.

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα αποτίμηση του θεσμού, τουλάχιστον 8.481 άτομα και 603 εκπρόσωποι διάφορων Φορέων ήρθαν σε επικοινωνία και επαφή με τους αστυνομικούς των Κ.Α.Μ., ενώ διεκπεραιώθηκαν 345 θέματα διοικητικής φύσης και πραγματοποιήθηκε πλήθος προληπτικών ελέγχων σε άτομα και οχήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρασχέθηκαν όλες οι αιτηθείσες και λοιπές πληροφορίες προς τους πολίτες, που αφορούσαν κυρίως στα δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων, αδειών κατοχής όπλων κ.λπ.

Επίσης, διευθετήθηκαν μεταξύ τους διαφορές, δόθηκαν όλες οι απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος, στους κατοίκους των περιοχών, για την πρόληψη έκνομων ενεργειών σε βάρος τους, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση δυσμενών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του θεσμού, βάσει των στοιχείων ανά περιφέρεια, έχουν ως εξής:

· Στην Ξάνθη πραγματοποιήθηκαν συνολικά 119 δρομολόγια. Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 2.021 περιπτώσεις (συγκεκριμένα 2.081 από ιδιώτες και 40 από τοπικούς Φορείς) παροχής πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων, παροχής συμβουλών, θεμάτων διοικητικής φύσης, ενώ παρασχέθηκε συνδρομή και σε αιτήματα πολιτών.

· Στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 198 δρομολόγια και εξυπηρετήθηκαν 1.077 περιπτώσεις (συγκεκριμένα 1.069 από ιδιώτες και 8 από τοπικούς Φορείς) παροχής πληροφοριών και βεβαιώσεων γνησίου υπογραφής. Επιπλέον, υποβλήθηκε μηνύσεις και παρασχέθηκαν συστάσεις-υποδείξεις για κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα και αστικής φύσης διαφορές.

· Στην Εύβοια πραγματοποιήθηκαν συνολικά 130 δρομολόγια και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 4.649 περιπτώσεις (4.179 από ιδιώτες και 470 από τοπικούς Φορείς) παροχής πληροφοριών, καταγγελιών, βεβαιώσεων γνησίου υπογραφής, θεμάτων διοικητικής φύσης, πρόληψης έκνομων ενεργειών και υποβολής παραπόνων. Υποβλήθηκε μία μηνύσεις, βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., διευθετήθηκαν διαφορές μεταξύ ιδιωτών, ενώ παρασχέθηκε συνδρομή σε 49 αιτήματα πολιτών.

· Στην Αρκαδία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 129 δρομολόγια και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 621 περιπτώσεις (597 από ιδιώτες και 24 από τοπικούς Φορείς) παροχής πληροφοριών, βεβαιώσεων γνησίου υπογραφής, κ.λπ. Υποβλήθηκαν μήνυσεις για παράνομη οπλοκατοχή, ελέγχθηκαν (552) οχήματα, μέσω της ειδικής συσκευής car - pc, ενώ διευθετήθηκε και επεισόδιο μεταξύ ιδιωτών. Τέλος, έγινε διανομή εντύπου υλικού για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και παρασχέθηκαν πληροφορίες γενικότερου αστυνομικού ενδιαφέροντος.

· Στη Φθιώτιδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 52 δρομολόγια και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 192 περιπτώσεις (142 από ιδιώτες και 50 από τοπικούς Φορείς) συλλογής, παροχής πληροφοριών και θεώρησης γνησίου υπογραφής. Επιπλέον, υποβλήθηκαν μηνύσεις, πραγματοποιήθηκε ανεύρεση οχήματος και παρασχέθηκε συνδρομή σε (10) αιτήματα πολιτών.

· Στην Αττική πραγματοποιήθηκαν συνολικά 33 δρομολόγια, εξυπηρετήθηκαν 141 περιπτώσεις (138 από ιδιώτες και 3 από τοπικούς Φορείς) παροχής πληροφοριών, θεώρησης γνησίου υπογραφής και υποβολής παραπόνων, ενώ βεβαιώθηκαν και 14 παραβάσεις.

· Στην Άρτα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 32 δρομολόγια, εξυπηρετήθηκαν 60 ιδιώτες για παροχή πληροφοριών και υποβλήθηκαν μηνύσεις.

· Στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26 δρομολόγια, εξυπηρετήθηκαν 47 περιπτώσεις (39 από ιδιώτες και 8 από τοπικούς Φορείς) παροχής πληροφοριών για δικαιολογητικά και θεώρησης γνησίων υπογραφής. Επίσης, βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και πραγματοποιήθηκαν 2 προσαγωγές ατόμων.

· Στην Κορινθία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 25 δρομολόγια, εξυπηρετήθηκαν 176 ιδιώτες για παροχή πληροφοριών και θεώρηση γνησίων υπογραφής, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις με Προέδρους Κοινοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες είναι διαμορφωμένα οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, που στελεχώνονται από μεικτό κλιμάκιο τριών ενστόλων αστυνομικών (τάξης, ασφάλειας και τροχαίας) και ακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιπολίας, σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας επιτόπιες υπηρεσίες στους πολίτες.