ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρειος Πάγος: Πότε κινδυνεύουν με έξωση οι ασυνεπείς ενοικιαστές

Άρειος Πάγος: Πότε κινδυνεύουν με έξωση οι ασυνεπείς ενοικιαστές

Η καθυστέρηση καταβολής ενοικίων μπορεί να οδηγήσει στην υποχρέωση για απόδοση του μισθίου ακόμη και αν έχει τακτοποιηθεί η οφειλή.

Αυτό έκρινε ο Άρειος Πάγος και απέρριψε αίτηση αναίρεσης με την οποία ενοικιαστής ακινήτου όπου στεγάζεται εστιατόριο στη Βόρειο Ελλάδα ζητούσε να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου με την οποία κρίθηκε ότι πρέπει να αποδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη λόγω καταγγελίας της μίσθωσης μετά από καθυστέρηση καταβολής των ενοικίων.

Ο ενοικιαστής είχε καθυστερήσει το 2008 να καταβάλει ενοίκια 8 μηνών χρωστώντας συνολικό ποσό 7,5 χιλιάδων ευρώ κάτι που συνεχίστηκε και αργότερα. Στα τέλη του χρόνου ο ιδιοκτήτης Δήμος της περιοχής κατήγγειλε τη σύμβαση και όπως προέβλεπε ο νόμος ο ενοικιαστής έπρεπε εντός μηνός να καταβάλλει τα οφειλόμενα διαφορετικά θα λυόταν η συμφωνία και θα έπρεπε να αποδώσει τη χρήση του. Ο ενοικιαστής κατέβαλλε τα οφειλόμενα μετά από την προθεσμία του ενός μηνός σε δυο δόσεις και σε διάστημα δυο ως έξι μηνών μετά την καταγγελία.

Ο Δήμος είχε ζητήσει με αγωγή πέρα από την εξόφληση να του αποδοθεί και το ακίνητο. Ο ενοικιαστής υποστήριξε ότι η καθυστέρηση εξόφλησης μετά τη λήξη της προθεσμίας οφείλονταν σε οικονομικές δυσχέρειες λόγω προβλημάτων υγείας συγγενικού του προσώπου και ότι η εφαρμογή των προθεσμιών οδηγούσε σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Ο Άρειος Πάγος θεωρώντας ορθή την εφετειακή απόφαση έκρινε ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ιδιωτικές διαφορές όπως είναι οι μισθωτικές και ότι η καθυστερημένη καταβολή των οφειλομένων μετά την παρέλευση των προθεσμιών επιφέρει μεν απόσβεση της οφειλής πλην όμως εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου ενώ για να συνεχιστεί η μίσθωση χρειάζεται νέα σύμβαση. Τέλος δέχθηκε ότι δεν ήταν καταχρηστική η άσκηση της αγωγής και απέκρουσε τους λόγους της υγείας συγγενικού προσώπου σημειώνοντας ότι η οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής του μισθώματος και δεν τον απαλλάσσει από τις συνέπειες υπερημερίας.

Σχετικές ειδήσεις