ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Προσωρινό «μπλόκο» στις προσλήψεις καθαριστριών στα νοσοκομεία

ΣτΕ: Προσωρινό «μπλόκο» στις προσλήψεις καθαριστριών στα νοσοκομεία

«Πάγωσαν» προσωρινά με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όλοι οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις εργασίας στα νοσοκομεία και τα εποπτευόμενα από το υπουργείο Υγείας νομικά πρόσωπα. 

Το ΣτΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων δυο εταιρειών:

α) για τη σύναψη 30 ατομικών συμβάσεων έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας και τα υπαγόμενα σε αυτό παραρτήματά του,

β) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου και

γ) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας.

Υπενθυμίζεται, ότι το άρθρο 97 του νόμου 4368/2016 για τα μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου, αναφέρει ότι: «Για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».