Στο Δημόσιο 4,5 εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από μίζες των εξοπλιστικών

Στο Δημόσιο 4,5 εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από μίζες των εξοπλιστικών

«Ζεστό» χρήμα και συγκεκριμένα 4,5 εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από κατηγορούμενο για μίζες στην υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων βρίσκονται πλέον στην κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα τα χρήματα αυτά επιστράφηκαν από τον επιχειρηματία Γ.Καμάρη ο οποίος έχει εμπλοκή σε διάφορες υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων προκειμένου να έχει ευνοϊκή ποινική μεταχείριση.
 
Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή «το ποσό των 4.313.675 ευρώ που προέρχεται από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε υποθέσεις εξοπλιστικών, μεταφέρθηκε τον Ιανουάριο του 2017 στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό αυτό κατατέθηκε σε εκτέλεση σχετικού βουλεύματος και επί τη βάσει της παρασχεθείσας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστικών Αρχών ρητής ανεπιφύλακτης και άνευ προϋποθέσεων συναίνεσης του δικαιούχου του λογαριασμού στον οποίο περιήλθε το εν λόγω ποσό και ήδη κατηγορουμένου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.  Ο λογαριασμός με δικαιούχο του Ελληνικό Δημόσιο έχει ανοιχθεί τον Ιανουάριο του 2014 για την κατάθεση σε αυτόν χρηματικών ποσών προερχόμενων από εγκληματικές ενέργειες κατά του Δημοσίου».