ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΔΟΛ: Τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης - Διασφαλίζεται η λειτουργία των Μέσων

ΔΟΛ: Τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης - Διασφαλίζεται η λειτουργία των Μέσων

Τι ορίζει η δικαστική απόφαση

Τη λειτουργία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ) και την έκδοση των ιστορικών εντύπων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» διασφαλίζει με την απόφασή του το Πρωτοδικείο της Αθήνας (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) που θέτει τον Οργανισμό σε «ειδική διαχείριση εν λειτουργία».

Με τη δικαστική απόφαση ορίζεται ως ειδικός διαχειριστής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη» (ΔΟΛ) η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων επιχειρήσεων Grant Thorton και η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σκεπτικό της πολυσέλιδης απόφασής της η δικαστής Νεκταρία Ξελυσσακτή, η οποία εκδίκασε την αίτηση των τραπεζών για υπαγωγή του ΔΟΛ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, αποτιμώντας όλα τα στοιχεία του φακέλου έκρινε ότι:

  • Η διατήρηση σε λειτουργία της επιχείρησης του ΔΟΛ , μετά την υπαγωγή της στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης , δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια, αλλά υποχρέωση του ειδικού διαχειριστή.
  • Η χρηματοδότηση των εξόδων υπαγωγής του ΔΟΛ στη διαδικασία της διαχείρισης εν λειτουργία αποτελεί έργο του διαχειριστή, μετά το διορισμό του, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία ανεύρεσης των αναγκαίων κεφαλαίων για τη διατήρηση της Επιχείρησης σε λειτουργία και για την κάλυψη των λοιπών εξόδων, συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της απόφασης που διατάσσει την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία.