Την Τρίτη συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Την Τρίτη συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Από την Τρίτη, 7 έως και την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 160ής Συνοδικής Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της ημερήσιας Διάταξης.