Επιτέλους κάτι αλλάζει!

Επιτέλους κάτι αλλάζει!

Το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά μέχρι τώρα είναι ότι κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό και να δημιουργήσει θετικό κλίμα για την Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό από μόνο του έχει καθοριστική σημασία για την επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη από την στιγμή που επηρεάζει δύο καθοριστικούς παράγοντες: Την ψυχολογία των αγορών και την ψυχολογία της ελληνικής κοινωνίας.

Τώρα όμως είναι η στιγμή της διαχείρισης αυτής της επιτυχίας και της δυναμικής ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας. Η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι διαθέτει πλούτο και ότι έχει κάτι να προσφέρει στο δυναμικό παγκόσμιο γίγνεσθαι. Να κατοχυρώσουμε το μερίδιο μας στην παγκόσμια αγορά, να αυξήσουμε την αξία του εθνικού μας προϊόντος και να δείξουμε το δρόμο στην ελληνική παραγωγή.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ελλάδα προχώρησε σε ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης και διαχείρισης της εθνικής της φήμης. Πρόκειται για μία δομική αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας της εταιρικής της ταυτότητας της στο διεθνές περιβάλλον.

Μέχρι τώρα «πουλούσαμε» τουριστική Ελλάδα και η τουριστική Ελλάδα διαμόρφωνε σε μεγάλο βαθμό τη διεθνή εικόνα της χώρας. Με τον τρόπο αυτό αφήναμε σε συνθήκες εσωστρέφειας το υπόλοιπο εθνικό προϊόν, υποβαθμίζαμε το ίδιο το τουριστικό προϊόν μας και δεν χτίζαμε συνέργειες αξίας μεταξύ των τομέων της ελληνικής οικονομίας.

Ενώ τώρα προβάλλουμε την χώρα μας στο εξωτερικό ξεκινώντας από το κεντρικό για να φτάσουμε στο μερικό και όχι αντίστροφα.

Αυτή εξάλλου είναι και η κατεύθυνση που έδωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δίνοντας την εντολή στον Δημήτρη Αβραμόπουλο να προχωρήσει για πρώτη φορά στην χάραξη στρατηγικής εθνικού branding για την συνολική προβολή όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας στο εξωτερικό. Μία απόφαση που αποτελεί στην ουσία τομή διακυβέρνησης από την στιγμή που υποχρεώνει όλα τα συναρμόδια υπουργεία να συνεργαστούν και να παράξουν επιτέλους κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο για την Ελλάδα και για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του τόπου.