ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2015: Οι «παγίδες» στα μαθήματα κατεύθυνσης

Πανελλήνιες 2015: Οι «παγίδες» στα μαθήματα κατεύθυνσης

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 18 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ενώ την Τετάρτη οι μαθητές των ΓΕΛ εξετάστηκαν σε τέσσερα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου οι υποψήφιοι βάζουν τα δυνατά τους για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό βαθμό σε μαθήματα κατεύθυνσης που μπορεί να «ξεκλειδώσουν» τις πύλες περιζήτητων τμημάτων.

Το Έθνος-Παιδεία δημοσιεύει έναν οδηγό για καλές επιδόσεις στα επόµενα έξι µαθήµατα κατεύθυνσης, καθώς και τις παγίδες που κρύβουν.

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Τα τελευταία χρόνια οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης επιτυγχάνουν αρκετά υψηλές επιδόσεις στη Βιολογία, η οποία αποτελεί βαρόμετρο για την εισαγωγή στις ιατρικές σχολές.

Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι το 2014 ένας στους τρεις υποψηφίους που επέλεξε το συγκεκριμένο μάθημα βρέθηκε στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα.

Στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης δίνονται τέσσερα θέματα, το πρώτο και το δεύτερο θέμα στοχεύει στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα ύλη και της κατανόησης από τον μαθητή βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.

Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις, ενώ το τέταρτο θέμα είναι μια άσκηση ή ένα πρόβλημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις απαντήσεις των ορισμών εννοιών με βάση το βιβλίο. Να διαχωρίζουν συναφείς έννοιες και να προσέχουν τις μονάδες μέτρησης κάθε έννοιας. Να χρησιμοποιούν παραδείγματα, όπου απαιτείται.

Να μαθαίνουν τους τύπους και να διαβάζουν τις αντίστοιχες ασκήσεις του βιβλίου στις οποίες φαίνεται η εφαρμογή τους.

Να μαθαίνουν να περιγράφουν τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, τους στόχους τους, τους σκοπούς τους, τη χρησιμότητά τους.

Να δίνουν έμφαση στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα των φαινομένων που παρουσιάζονται. Να μπορούν να αναλύουν χωρίς να μπερδεύουν τα στάδια των διαδικασιών που περιγράφονται.

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Καλύτερες επιδόσεις κατέγραψαν πέρυσι οι υποψήφιοι της Θετικής κατεύθυνσης σε σχέση με αυτούς της τεχνολογικής.

Στους μαθητές δίνονται τέσσερα θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και η ικανότητα του μαθητή να αναλύει και να συνθέτει δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.

Χημεία – Βιοχημεία

Το μάθημα Χημεία – Βιοχημεία εξετάζεται ως ενιαίο μάθημα και δίνονται τέσσερα θέματα βαθμολογικά ισοδύναμα (δυο για τη Χημεία και δυο για τη Βιοχημεία).

Το πρώτο θέμα για τη Χημεία και το πρώτο θέμα για τη Βιοχημεία περιλαμβάνουν ερωτήσεις οι οποίες στοχεύουν στον έλεγχο απόκτησης γνώσεων και της κατανόησης εννοιών.

Το δεύτερο θέμα για τη Χημεία αποτελείται από μια άσκηση ή ένα πρόβλημα και το δεύτερο θέμα στη Βιοχημεία περιλαμβάνει ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της κριτικής ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί γνώσεις που απέκτησε για την επεξεργασία δεδομένων.

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Η εξέταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείμενο και συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται:

Στον συγγραφέα του έργου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το κείμενο.

Στη δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή διάψευση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων του κειμένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηματικές λειτουργίες)

Σε σχολιασμό ή στη σύντομη ανάπτυξη χωρίων του κειμένου

Σε σχολιασμό αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου.

Τι πρέπει να προσέξουν στα Αρχαία Ελληνικά οι υποψήφιοι

Σε ένα μάθημα που παραδοσιακά δεν συγκεντρώνει υψηλές βαθμολογίες, αλλά αποτελεί βαρόμετρο για την εισαγωγή στις υψηλόβαθμες σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο διδαγμένο κείμενο.

Αρχικά, πρέπει να διευρύνουμε την εκφώνηση υπογραμμίζοντας τις λέξεις – κλειδιά, ώστε να κατανοήσουμε ακριβώς τα ζητούμενα.

Αρχίζουμε με το πιο εύκολο ζητούμενο και προχωράμε προς το πιο δύσκολο, απαιτητικό και χρονοβόρο. Άρα, αρχίζουμε με εισαγωγή, λεξιλογικές ασκήσεις, μετάφραση.

Πριν αρχίσουμε να γράφουμε ανακαλούμε στη μνήμη μας τόσο την παράγραφο που απαιτείται να γράψουμε στην εισαγωγή όσο και στη μετάφραση.

Προσεκτική μετάφραση που να αποδίδει το ύφος του συγγραφέα.

Συστηματική μελέτη και γνώση των εισαγωγών και ερμηνευτικών σχολίων.

Ρoή Ειδήσεων