Απέρριψε το ΣτΕ προσφυγή αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απέρριψε το ΣτΕ προσφυγή αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα συνεχίσουν να γίνονται όπως και σήμερα, για την επόμενη σχολική χρονιά.

 

Αυτό προκύπτει από την απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο απέρριψε σε πρότυπη δίκη, προσφυγή αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Οι αναπληρωτές ζητούσαν τη μη τήρηση των αξιολογικών πινάκων, όπως αυτοί επικυρώνονται από το ΑΣΕΠ, την κατάργηση των Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες διορίστηκαν συνάδελφοί τους, καθώς και να εφαρμοστούν άμεσα οι κανόνες που ισχύουν για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και για τους αναπληρωτές.

Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι οι ΥΑ εφαρμόζονται μέχρι και τη σχολική χρονιά 2018 - 2019.