ΕΛΛΑΔΑ

gov.gr: Ξεπέρασαν τις 1.000 οι υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη

gov.gr: Ξεπέρασαν τις 1.000 οι υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη

Περισσότερες από 1.000 είναι οι υπηρεσίες που έχουν ενταχθεί στο gov.gr που άρχισε τη λειτουργία του από τον Μάρτιο 2020 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη μέσα από τις 11 κατηγορίες υπηρεσιών παρέχει, χωρίς κόπο και χωρίς οι πολίτες να συνωστίζονται, οποιοδήποτε πιστοποιητικό κι έγγραφο από τον τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας, δικαιοσύνης, πολίτη και καθημερινότητας, στράτευσης, μέχρι περιουσίας και φορολογίας, εργασίας κι ασφάλισης, οικογένειας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού κα.

Ταυτόχρονα, στο gov.gr μπορείτε να εγγραφείτε στην άυλη συνταγογράφηση, να εξυπηρετηθείτε μέσω τηλεδιάσκεψης με ΚΕΠ, να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και να κάνετε υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση. Όπως δείχνουν τα στοιχεία οι πολίτες έχουν ανταποκριθεί και χρησιμοποιούν το gov.gr για να διεκπεραιώσουν εκκρεμότητες με το Δημόσιο.

Ειδικότερα, μέχρι τον Μάρτιο 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έχουν εκδοθεί 1.500.507 υπεύθυνες δηλώσεις, 629.771 εξουσιοδοτήσεις, 604.413 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 109.120 πιστοποιητικά γέννησης, 6952 πιστοποιητικά εγγύτερων συγγενών, 30.595 ληξιαρχικές πράξεις γάμου, 54.149 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 2994 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμβίωσης, 15.409 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, 38.528 αιτήσεις προς ΚΕΠ μέσω του gov.gr, 1.129.391 ενεργοποιήσεις άυλης συνταγογράφησης, 7.880.165 άυλες συνταγές, 1.553.946 άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων, 122.290 προσωρινές άδειες οδήγησης (από τον Μάιο 2020), ενώ πραγματοποιήθηκαν 19.416 ψηφιακά ραντεβού myKEPlive, 7.408.090 επισκέψεις σελίδων στο gov.g και 414.000 επισκέψεις στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.

Να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι πολίτες συνδέθηκαν μέσα από το κινητό τους (332.738), οι υπόλοιποι μέσα από τον υπολογιστή τους (297.892) και τέλος λίγοι ήταν αυτοί που επέλεξαν το τάμπλετ για να «μπούνε» στο gov.gr. (23.786).

Για Covid-19

Μέσω gov.gr οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν το ραντεβού τους για τον εμβολιασμό, να εκδώσουν βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας αλλά και να ενημερωθούν για όσα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την πανδημία.

Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης εργοδοτών για την αντιμετώπιση της Covid-19, δήλωσης εργαζομένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, επιδότησης δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων κορονοϊού, δωρεάν ελέγχου για τον κορονοϊό, δωρεάν ελέγχου για την Covid-19 για εκπαιδευτικούς και μαθητές 16 ετών και άνω.

Tο gov.gr είναι η διαδικτυακή πύλη που φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες 19 υπουργείων, 67 φορέων κι οργανισμών και 7 ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου που παρέχονται μέσω διαδικτύου

Μέσα από το gov.gr επίσης οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στην Ψηφιακή Ακαδημία, ώστε να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες διαδικτυακά και δωρεάν.

Τα στοιχεία για την Ψηφιακή Ακαδημία καταγράφουν:

  • 214 μαθήματα
  • 32 πάροχοι
  • 30 θεματικές ενότητες
  • 1800+ ώρες εκπαίδευσης
  • 280.000 μοναδικοί επισκέπτες
  • 414.000 Επισκέψεις στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών
  • 3.340.000 χτυπήματα σελίδων της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών
  • 3.910 προσβάσεις στο ερωτηματολόγιο γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων (digcom2.1)
  • 1.870 προσβάσεις στις προτάσεις μαθημάτων (5 περιοχές δεξιοτήτων)
  • 1.500 προσβάσεις στο "εμπλουτίστε τις εξειδικευμένες σας γνώσεις" (εξειδικευμένες ομάδες)

Στόχος της επιμορφωτικής πύλης είναι να παρέχει στους πολίτες με εύκολο, γρήγορο και προσιτό τρόπο πρακτική υποστήριξη για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και να αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο.

Υπεύθυνες δηλώσεις – Εξουσιοδοτήσεις

Μήνας

Εξουσιοδότηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Μάρτιος 2020

12.845

30.869

Απρίλιος 2020

56.119

129.269

Μάιος 2020

56.808

142.249

Ιούνιος 2020

69.376

152.027

Ιούλιος 2020

71.885

144.625

Αύγουστος 2020

45.138

89.431

Σεπτέμβριος 2020

76.436

156.805

Οκτώβριος 2020

79.377

172.722

Νοέμβριος 2020

78.384

233.916

Δεκέμβριος 2020

83.403

248594

Συνολικά

629771

1.500.507

ΜΟ ανά ημέρα

2.202

5.247

Πιστοποιητικά δημοτολογίου ανά μήνα

Μήνας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πιστοποιητικό Γέννησης

Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων

Ιούνιος 2020

52.597

15.656

1.905

Ιούλιος 2020

133.677

12.587

762

Αύγουστος 2020

82.859

12.683

589

Σεπτέμβριος 2020

90.555

24.935

618

Οκτώβριος 2020

78.219

21.515

559

Νοέμβριος 2020

85.492

11.578

719

3.387

Δεκέμβριος 2020

81.014

10.166

374

3.565

Συνολικά

604.413

109.120

5.526

6.952

ΜΟ ανά ημέρα

2.934

530

27

122

Ληξιαρχικές πράξεις ανά μήνα

Μήνας

ΛΠ Γάμου

ΛΠ Γέννησης

ΛΠ Συμφώνου Συμβίωσης

ΛΠ Θανάτου

Ιούνιος 2020

1.160

1.301

160

0

Ιούλιος 2020

4.937

8.185

579

418

Αύγουστος 2020

4.156

8.335

465

983

Σεπτέμβριος 2020

5.236

10.966

424

1.410

Οκτώβριος 2020

5.040

9.573

422

1.584

Νοέμβριος 2020

5.315

7.924

504

5.695

Δεκέμβριος 2020

4.756

7.867

441

5.319

Συνολικά

30595

54.149

2.994

15.409

ΜΟ ανά ημέρα

161

285

16

95

Αιτήσεις προς ΚΕΠ ανά μήνα

Μήνας

ΛΠ Γάμου

ΛΠ Γέννησης

ΛΠ Συμφώνου Συμβίωσης

ΛΠ Θανάτου

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων

Νοέμβριος 2020

1.194

1.855

9

1.529

16.506

Δεκέμβριος 2020

1.202

1.842

6

1.303

13.082

Συνολικά

2.396

3.697

15

2.832

29.588

ΜΟ ανά ημέρα

41

63

0,3

48

519

Προσωρινές άδειες οδήγησης ανά μήνα

Μήνας

Προσωρινές άδειες οδήγησης

Μάιος 2020

6.733

Ιούνιος 2020

22.207

Ιούλιος 2020

24.512

Αύγουστος 2020

19.131

Σεπτέμβριος 2020

20.018

Οκτώβριος 2020

22.283

Νοέμβριος 2020

6.456

Δεκέμβριος 2020

950

Συνολικά

122.290

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Σοφία Μπεκατώρου: Διαβήματα από τους δικηγόρους της – «Να ενεργοποιηθούν οι αρχές»