ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος: Λίστα για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Άρειος Πάγος: Λίστα για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Λίστα για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ζητά ο Άρειος Πάγος από όλες τις Εισαγγελίες της χώρας.

Αναλυτική ενημέρωση στο υπουργείο Οικονομικών για την πορεία των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια, θα πρέπει να παρέχουν οι κατά τόπους εισαγγελείς όλων των βαθμίδων αλλά και οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρ. Πεπόνης και Σπ. Μουζακίτης.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικ. Παντελή η οποία εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο έγγραφο που απέστειλε προς τις κατά τόπους εισαγγελίες, ο κ. Παντελής, επισημαίνει την ανάγκη να ενημερώνουν την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία των ποινικών φορολογικών-εισπρακτικών υποθέσεων.

Παράλληλα ο κ. Παντελής σημειώνει την αλλαγή στο καθεστώς που διέπει τη μαρτυρία των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. στις φορολογικές δίκες, η απουσία των οποίων από τα δικαστήρια δεν συνιστά πλέον ποινική παράβαση και για αυτό δεν πρέπει να καταδικάζονται για λιπομαρτυρία.

Συγκεκριμένα, η νέα διάταξη (άρθρο 3 παράγραφος 1 του Ν. 3943/2011) αναφέρει: «Μάρτυρας παρίσταται ο κατά την ημερομηνία της δικασίμου προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή τελωνείου ή υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια ή αντίστοιχη υπηρεσία. Η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. σχετικά με τη διαδικαστική εξέλιξη της οφειλής, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο».