ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Συνταγματική η επίταξη των εργαζομένων στο Μετρό

ΣτΕ: Συνταγματική η επίταξη των εργαζομένων στο Μετρό

Τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του υπουργού Ανάπτυξης για την επίταξη του προσωπικού του Μετρό επικύρωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τους δικαστές η άμεση βλάβη από την επιστράτευση που επικαλείται το Σωματείο των εργαζομένων στο Μετρό με τον ισχυρισμό ότι «πλήττεται άμεσα το δικαίωμά του στην απεργία και καταργείται κάθε δυνατότητα διεκδικήσεως των αιτημάτων του για λογαριασμό των μελών του» είναι "παροδική και επανορθώσιμη" σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της εκκρεμούς κυρίας προσφυγής, η οποία άλλωστε θα δικαστεί σε σύντομο χρόνο.

Εξάλλου, η εφαρμογή των επίμαχων αποφάσεων του Πρωθυπουργού κ.λπ., «δεν επιφέρουν συνέπειες που ισοδυναμούν προς ματαίωση» του επιδιωκόμενου σκοπού. Έτσι, δεν δικαιολογείται η χορήγηση αναστολής των επίμαχων αποφάσεων, υπογραμμίζουν οι δικαστές.

Ακόμη οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι δεν είναι «προδήλως βάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Σωματείου περί παραβίασης του Συντάγματος της ΕΣΔΑ κ.λπ., δεδομένου ότι δεν υπάρχει για ανάλογες περιπτώσεις νομολογιακό προηγούμενο (αποφάσεις του παρελθόντος).