ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ: Διασφαλίστε τους εργαζόμενους με αναπηρία της ΕΡΤ!

Ε.Σ.Α.μεΑ: Διασφαλίστε τους εργαζόμενους με αναπηρία της ΕΡΤ!

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΝΕΡΙΤ, η Ε.Σ.Α.μεΑ. απέστειλε τις προτάσεις της προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, μέρος των οποίων αφορούσαν στη διασφάλιση των εργαζομένων με αναπηρία στην ΕΡΤ, οι οποίοι βρέθηκαν απολυμένοι σε μια νύχτα, με ότι αυτό επιφέρει στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή τους στην οποία προστίθεται και το κόστος για την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης. Το κόστος υπό την επίδραση των αρνητικών οικονομικών συνθηκών αυξάνεται καθημερινά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του το επιβαρύνονται τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.

Ουδεμία από τις προτάσεις δεν συμπεριλήφθηκε, ακόμα και αυτές που αφορούσαν στην προστασία των εργαζομένων με αναπηρία και ειδικά αυτών που οι επαναλαμβανόμενες συμβάσεις τους στην ΕΡΤ ήταν ορισμένου χρόνου και επομένως πρέπει να διασφαλιστούν.

Για αυτούς τους εργαζόμενους δημοσιογράφους με αναπηρία, όλοι τους με βαριά αναπηρία και ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 80% και άνω (άτομα με κινητικές αναπηρίες, κώφωση κλπ), υπάρχει απαίτηση πλέον από την Πολιτεία όχι μόνο να ευαισθητοποιηθεί αλλά να πράξει αυτό που υποχρεούται σύμφωνα με τους Συνταγματικές διατάξεις παρ. 6 Άρθρο 21, παρ. 2 Άρθρο 116 και τη Διεθνή Σύμβαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία η οποία κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, προφανώς για να προστατευτεί εμπράκτως αυτή η ευπαθής ομάδα.

Ζητείται σε απαίτηση των ιδίων των εργαζομένων να δοθεί λύση προσλαμβάνοντας δικαιωματικά τους εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί στην ΕΡΤ μέσω των προστατευτικών νόμων 1648/86 και 2643/98, διατηρώντας την προστασία αυτών των νόμων, όπως άλλωστε ορίζουν οι διατάξεις τους, καθώς και τους εργαζόμενους – δημοσιογράφους με αναπηρία που έχουν δουλέψει επί πολλά έτη μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έχουν αποδείξει την εργατικότητά τους στο ακέραιο.