ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: Νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης

Σλοβενία: Νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης

Πιο ενεργή δραστηριοποίηση στη Σλοβενία εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), το διοικητικό συμβούλιο της οποίας υιοθέτησε χθες μία νέα τετραετή στρατηγική, που σηματοδοτήθηκε και από το άνοιγμα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, γραφείων στη χώρα, έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας.


Συγκεκριμένα, η Τράπεζα θα εστιάσει σε τρεις προτεραιότητες: Την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα- που περιλαμβάνει τη διεύρυνση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα και της προώθησης της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την υποστήριξη της αειφόρου ενέργειας.

Η στρατηγική για την περίοδο 2014-2017, που καθορίστηκε σε στενή συνεργασία με τις σλοβενικές Αρχές, έχει ως στόχο να αναγνωριστούν οι τομείς, όπου η χώρα έχει επιτύχει πρόοδο και να προσδιοριστούν τα πεδία, στα οποία η EBRD μπορεί να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο.

Η Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι η ενίσχυση της δραστηριοποίησής της στη Σλοβενία γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος της κυβέρνησης, απορρίπτοντας ωστόσο τις ερμηνείες ότι η επιστροφή της στη χώρα αποδεικνύει την εξασθένηση της σλοβενικής οικονομίας.

Σε ανακοίνωσή της, η EBRD επιβεβαίωσε επίσης ότι προτίθεται να συμμετάσχει στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης βασικών επιχειρήσεων, που σήμερα τελούν υπό κρατικό έλεγχο, είτε μέσω χρεών, είτε μέσω μετοχικού κεφαλαίου, ενώ στον χρηματοπιστωτικό τομέα σχεδιάζει "να υποστηρίξει την ιδιωτικοποίηση των υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών" καθώς και "να υποστηρίξει τις υγιείς τράπεζες" για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Περαιτέρω, η EBRD προτίθεται "να διερευνήσει επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης" και "να εντοπίσει και να χρηματοδοτήσει επενδύσεις που θα αυξήσουν την ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές".

Η τράπεζα, που δραστηριοποιείται στη Σλοβενία από το 1993, έχει μέχρι στιγμής υπογράψει συμβάσεις για 68 έργα, με τον καθαρό σωρευτικό όγκο εργασιών να υπολογίζεται στα 789 εκατ. ευρώ. Μία στις τρεις επενδύσεις που έκανε η EBRD αφορούσε τον επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, μία στις πέντε τον ενεργειακό τομέα και 13% τον τομέα των υποδομών.