ΚΟΣΜΟΣ

Νέα δεδομένα για πολιτικά κόμματα και ιδρύματα

Νέα δεδομένα για πολιτικά κόμματα και ιδρύματα

Νέοι κανόνες σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων στην Ευρώπη, υιοθετήθηκαν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο νέος Κανονισμός για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που υιοθέτησε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίζει ως νομικά πρόσωπα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματά τους, που σέβονται τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα κριτήρια για την αναγνώρισή του είναι διαφορετικά από τα κριτήρια για τη χρηματοδότησή του.

Όπως διευκρινίζεται στον Κανονισμό, ένα αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση, θα πρέπει να έχει εκλέξει τουλάχιστον έναν ευρωβουλευτή.

Τα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι του ποσού των 18.000 ευρώ, ενώ θα έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν τα μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια στο επόμενο έτος.

Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού δεν θα προκαλέσει αύξηση στο μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που διανέμει στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, δεδομένου ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα παραμείνει αμετάβλητο στο 85%.

Σημειώνεται, ακόμη ότι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια ανεξάρτητη αρχή που θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτούς θα μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις καταχρηστικής χρησιμοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ, π.χ. σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και της διαφάνειας ή της ποινικής καταδίκης.

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα ψηφίσουμε στις Ευρωεκλογές-Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Ροή Ειδήσεων