Οικονομική βοήθεια στη Σλοβενία από την Ε.Ε.

Τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας 7,46 εκ. ευρώ στη Σλοβενία από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την...

Τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας 7,46 εκ. ευρώ στη Σλοβενία από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2010 από καταστροφικές πλημμύρες και υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 251 εκ. ευρώ.

Η σλοβενική κυβέρνηση ζήτησε οικονομική βοήθεια το Νοέμβριο του 2010, καθώς το συνολικό ποσό των άμεσων ζημιών υπερέβη το όριο της «μείζονος καταστροφής», το 0,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Σλοβενίας, ή 217,67 εκ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε συνολική βοήθεια ύψους 19,5 εκ. ευρώ για τρεις χώρες, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Τσεχία, οι οποίες επλήγησαν σοβαρά από πλημμύρες το περασμένο φθινόπωρο.

Ωστόσο η οικονομική βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν θα εκταμιευτεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για τον τρόπο χρηματοδότησης.