Ο εφιάλτης της ύφεσης και στην Πορτογαλία

Ο εφιάλτης της ύφεσης και στην Πορτογαλία

Ύφεση 3% αναμένεται για το 2012 στην Πορτογαλία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η οικονομία της χώρας θα συρρικνωθεί κατά 3% το επόμενο έτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ύφεση 2,8%.

Για το τρέχον έτος, η χώρα αναμένεται ότι θα καταγράψει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης 1,6%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ύφεση 2%.