ΚΥΠΡΟΣ

Η ΕΕ δεν αποδέχεται αναχρηματοδότηση ρωσικού δανείου στη Λευκωσία

Η ΕΕ δεν αποδέχεται αναχρηματοδότηση ρωσικού δανείου στη Λευκωσία

Σοβαρό ζήτημα φαίνεται να ανακύπτει με το ρωσικό δάνειο των 2,5 δισ. ευρώ, που συνήψε η Κύπρος το 2011 και λήγει το 2016.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης δεν αποδέχονται την αναχρηματοδότησή του μέσω του κυπριακού μνημονίου.

Σε μια περίοδο που τα πράγματα κινούνται σε λεπτές ισορροπίες, στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου εκτιμούν, αναφέρει το δημοσίευμα, πως αν συμφωνηθεί επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου από τη Μόσχα, αυτό θα διευκολύνει και τη σύναψη συμφωνίας επί του μνημονίου. Η διασύνδεση των δύο θεμάτων είναι πολιτική και, επειδή οι αποφάσεις πλέον θα ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο, ο,τιδήποτε επηρεάζει αρνητικά το περιεχόμενο της μνημονιακής σύμβασης πρέπει να ξεπεραστεί.

Στην Κεντρική Τράπεζα, σημειώνουν ως παράδειγμα το ύψος του επιτοκίου με το οποίο θα δανειστεί η Κύπρος, στοιχείο πολύ βασικό για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, ενώ ο διοικητής της αναλαμβάνει εκστρατεία ενημέρωσης ξένων πρέσβεων για τα μέτρα που λήφθηκαν κατά του ξεπλύματος χρήματος.