ΚΥΠΡΟΣ

Ιδρύθηκε κυπριακή εταιρεία ανάγνωσης και γραμματισμού

Ιδρύθηκε κυπριακή εταιρεία ανάγνωσης και γραμματισμού

Ένα σημαντικό φόρουμ για την ενίσχυση της ανάγνωσης και του γραμματισμού στην Κύπρο αναμένεται να αποτελέσει η ίδρυση της Κυπριακής Εταιρείας Ανάγνωσης και Γραμματισμού (ΚΕΑΓ- Literacy and Reading Association of Cyprus, LitRACY).

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ΚΕΑΓ ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πριν από περίπου 15 μέρες και λόγω της δομής και φιλοσοφίας της, συνιστά μία σημαντική προσπάθεια για τον τόπο. Σκοπός της εταιρείας LitRACY είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας, τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και την προώθηση πρακτικών εφαρμογών στο χώρο της ανάγνωσης και του γραμματισμού στην Κύπρο αλλά και διεθνώς.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία LitRACY αποσκοπεί να συνενώσει ερευνητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα κάθε δημιουργική προσωπικότητα του τόπου που ασχολείται με τη μελέτη, τη διδασκαλία και την καλλιέργεια της ανάγνωσης και του γραμματισμού υπό μια κοινή σκέπη.

Η ίδρυση της εταιρείας LitRACY αποτελεί πρωτοβουλία ακαδημαϊκών από τα Τμήματα Ψυχολογίας και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ στα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν επίσης ακαδημαϊκοί από τα Τμήματα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών καθώς και Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ακαδημαϊκοί από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Frederick, λειτουργοί, διευθυντικό προσωπικό και εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διδακτορικοί φοιτητές και ερευνητές.

Στις άμεσες ενέργειες της εταιρείας περιλαμβάνονται η διασύνδεσή της με διεθνείς οργανισμούς, όπως τους International Reading Association (IRA) και Federation of European Literacy Associations (FELA), ώστε να μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους που διατυπώνονται στο καταστατικό της. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί αποτελούν τους σημαντικότερους οργανισμούς διεθνώς στο χώρο του γραμματισμού και της ανάγνωσης.

ΠΗΓΗ icyprus