Πάφος: Συνέδριο Διεθνούς Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού

Πάφος: Συνέδριο Διεθνούς Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού

Η Πάφος φιλοξενεί σήμερα το συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού με τίτλο "Cultural Tourism in the Experience Economy".

Το συνέδριο, που έχει προσελκύσει διεθνούς εμβέλειας εισηγητές αλλά και δεκάδες συμμετέχοντες από 13 και πλέον χώρες, θα ασχοληθεί με τις νέες τάσεις και τις σχέσεις προορισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, οικονομίας και αειφόρου ανάπτυξης.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, αποτελείται από περιφερειακούς φορείς ανάπτυξης τουρισμού από διάφορες χώρες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, πόλεις, κοινότητες, πολιτιστικά ιδρύματα και σκοπό έχει την ανταλλαγή γνώσης αλλά και δικτύωσης, με κύριο στόχο την ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών μέσω του πολιτιστικού τουρισμού.

Η Ε.Τ.Α.Π., μέσω της δραστηριοποίησής της σε αυτό το Δίκτυο, προσβλέπει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επέκταση των διεθνών της προσβάσεων και προετοιμασία προτάσεων για εξεύρεση και διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Επιπρόσθετα, το ECTN (European Cultural Tourism Network) έχει ερευνητική/μελετητική κατεύθυνση και μπορούν μέσω του να υλοποιηθούν σωρεία ερευνών και μελετών που αφορούν τις πολιτικές και μοντέλα ανάπτυξης για τον εμπλουτισμό των τουριστικών προορισμών ενώ τα διάφορα ευρήματα θα μπορούν να προωθηθούν σε διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων.