ΚΥΠΡΟΣ

Πρόβλημα χωρητικότητας στις φυλακές της Κύπρου

Πρόβλημα χωρητικότητας στις φυλακές της Κύπρου

Η Διεύθυνση των Φυλακών Κύπρου βρίσκεται σε επικοινωνία με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα προκειμένου να γίνεται κάποιος διακανονισμός με τους μικροπαραβάτες με στόχο την αναστολή εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης που τους επιβλήθηκε, αφού είναι αδύνατον να φιλοξενήσει περισσότερες.

Η Διεύθυνση προβαίνει σε μια σειρά από ενέργειες προκειμένου να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των Φυλακών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε για τις ανάγκες λειτουργίας των Φυλακών, χωρίς να μειωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους κατάδικους.