Βελτίωση οικονομικού κλίματος στην Κύπρο το Φεβρουάριο

Βελτίωση οικονομικού κλίματος στην Κύπρο το Φεβρουάριο

Βελτίωση, για δέκατο συνεχόμενο μήνα, παρουσίασε το Φεβρουάριο του 2014 το οικονομικό κλίμα, λόγω της καλυτέρευσης του κλίματος ανάμεσα στους καταναλωτές, καθώς και στον τομέα των κατασκευών, σύμφωνα με μηνιαία έρευνα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) του ΚΟΕ αυξήθηκε το Φεβρουάριο κατά 1,4 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2014.

Όπως αναφέρει το ΚΟΕ, "η καλυτέρευση του κλίματος ανάμεσα στους καταναλωτές προκύπτει από τις λιγότερο αρνητικές αξιολογήσεις για την οικονομική κατάσταση της Κύπρου και των νοικοκυριών τους επόμενους 12 μήνες, καθώς και από την κάμψη που παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις τους για την αναμενόμενη ανεργία".

Ειδικότερα, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης το Φεβρουάριο, ιδιαίτερα ανάμεσα στους καταναλωτές, φαίνεται να συμπίπτει, σύμφωνα με το ΚΟΕ, "με μια σειρά ευνοϊκών ειδήσεων σχετικά με την κυπριακή οικονομία, όπως η θετική αξιολόγηση από την Τρόικα της υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η ηπιότερη από την εκτιμώμενη ύφεση για το 2013, καθώς και σταθεροποιητικές τάσεις στο τραπεζικό σύστημα που οδήγησαν σε χαλάρωση των περιορισμών στις συναλλαγές".

"Παραμένει όμως να διαφανεί κατά πόσο η εμπιστοσύνη, ειδικότερα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα, ενδυναμώνεται απρόσκοπτα με θετικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία ή αυξάνεται μόνο πρόσκαιρα", σημειώνει.

Εξάλλου, το λιγότερο αρνητικό κλίμα στον τομέα των κατασκευών το Φεβρουάριο του 2014 σχετίζεται, όπως αναφέρει το ΚΟΕ, "με προσδοκίες των επιχειρήσεων για μικρότερη συρρίκνωση στην απασχόληση το επόμενο τρίμηνο απ` ό,τι εκτιμούσαν προηγουμένως".

Αναφέρει, επίσης, ότι "το κλίμα στον τομέα των υπηρεσιών σημείωσε οριακή άνοδο λόγω θετικότερων αξιολογήσεων για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και τη ζήτησή τους το τελευταίο τρίμηνο", ενώ "το επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο και τη μεταποίηση δεν παρουσίασε μεταβολή συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα".

πηγη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ