ΚΥΠΡΟΣ

Τρ. Κύπρου: Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών μέχρι τον Οκτώβριο

Τρ. Κύπρου: Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών μέχρι τον Οκτώβριο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την απόφαση για συνέχιση της αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζα Κύπρου στο ΧΑΚ, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014 σε συνεδρία της ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2014, με βάση το άρθρο 127(2) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2012.

Σε ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών από Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου αριθμού επενδυτών που προσέλκυσε η WL Ross & Co LLC καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης παραχωρήθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχές αξίας 1 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου μετά από μαραθώνια συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου.

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Κρίστης Χασάπης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του συγκροτήματος Τζον Χούρικαν. Διατεθειμένος για νέες επενδύσεις στην Κύπρο εμφανίστηκε ο Γουίλμπορ Ρος ιδρυτής και Πρόεδρος WL Ross&Co LLC που προσέλκυσε επενδυτές για το 40% της τοποθέτησης.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει επίσης την πρόθεσή της για εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της το συντομότερο δυνατό στα Χρηματιστήρια Κύπρου και Αθηνών, προσθέτοντας ότι «η διαπραγμάτευση των συνήθων μετοχών σε αυτά τα χρηματιστήρια αναμένεται να αρχίσει πριν το τέλος του 2014».

Αναφέρεται ακόμη ότι στις 31 Μαρτίου 2014, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της Τράπεζας ανερχόταν στο 10,6%.

Η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί επίσης «στη Δεύτερη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου («Ανοικτή Προσφορά»), κατά την οποία οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν, μέσα σε περίοδο 15 ημερών που αρχίζει στις 31 Ιουλίου 2014, να υποβάλουν αίτηση για αριθμό μετοχών μέχρι 20% του συνολικού αριθμού μετοχών που παραχωρήθηκαν στην Τοποθέτηση στην ίδια τιμή με την Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης».

Η ελάχιστη επένδυση στην Ανοικτή Προσφορά θα είναι 100.000 ανά υφιστάμενο μέτοχο, διευκρινίζεται.

Επιπρόσθετα, «κατά την Τρίτη φάση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Τράπεζα θα προσφέρει μέχρι 100.000.000 ευρώ νέες συνήθεις μετοχές (επιπρόσθετα από αυτές που θα εκδοθούν κατά την Πρώτη και Δεύτερη φάση) για υποβολή προσφορών από υφιστάμενους μετόχους (εξαιρουμένων αυτών που συμμετείχαν στην Τοποθέτηση εκτός και αν ήταν υφιστάμενοι μέτοχοι πριν την Τοποθέτηση), πριν από οποιανδήποτε εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (που υπόκειται στη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές)».

πηγη ΠΟΛΙΤΗΣ

Διαβάστε επίσης

Τρ. Κύπρου: Μαραθώνια συνεδρίαση του Δ.Σ.