ΚΥΠΡΟΣ

Eurostat: Μικρή αύξηση στις βιομηχανικές τιμές παραγωγού

Eurostat: Μικρή αύξηση στις βιομηχανικές τιμές παραγωγού

Ελαφρά αύξηση (0,1%) σημείωσαν οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού στην Κύπρο το Δεκέμβριο του 2014 σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2014.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δεκέμβριο του 2014 πτώση -1,0% σημείωσαν οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ28 σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2013.

Η πτώση στις βιομηχανικές τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη οφείλεται σε μειώσεις των τιμών στον τομέα της ενέργειας, των ενδιάμεσων αγαθών και των αναλώσιμων καταναλωτικών αγαθών.

Οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού σημείωσαν μείωση σε όλες σχεδόν τις χώρες, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται στην Ελλάδα (-3,3%), την Ολλανδία (-3,2%) και το Βέλγιο (-2,7%). Οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού αυξήθηκαν μόνον στην Εσθονία και τη Σουηδία (αμφότερες +0,3%), την Κύπρο και τη Σλοβενία (αμφότερες +0,1%), ενώ παρέμειναν σταθερές στη Μάλτα.

ΚΥΠΕ