ΚΥΠΡΟΣ

Υπογραφή πρωτοκόλλου για αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου-Ουκρανίας

Υπογραφή πρωτοκόλλου για αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου-Ουκρανίας

Σημαντική πρόνοια, η οποία διασφαλίζει την υιοθέτηση και από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, οποιασδήποτε μελλοντικής, ευνοϊκότερης φορολογίας επί των τόκων, μερισμάτων, δικαιωμάτων, και κεφαλαιουχικών κερδών, που τυχόν συμφωνηθεί μεταξύ των ουκρανικών αρχών και οποιουδήποτε άλλου κράτους συμπεριλήφθηκε στο Πρωτόκολλο που υπογράφηκε την Παρασκευή στο Μινσκ για αποφυγή διπλής φορολογίας Κύπρου Ουκρανίας.

Το Πρωτόκολλο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιεί μετά τη λήξη της την υφιστάμενη Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας και την παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους πάνω στο εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας.

«Το υπογραφέν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2019, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η εν ισχύ συμφωνία, που έχει υπογραφεί στις 8/11/2012, και τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2014», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι το κείμενο που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο διαπραγματευτικών ομάδων των δύο κρατών θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κατά τη διαπραγμάτευση έχει επιτευχθεί συμφωνία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υιοθέτηση και από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, οποιασδήποτε μελλοντικής, ευνοϊκότερης φορολογίας επί των τόκων, μερισμάτων, δικαιωμάτων, και κεφαλαιουχικών κερδών, που τυχόν συμφωνηθεί μεταξύ των ουκρανικών αρχών και οποιουδήποτε άλλου κράτους».

«Η υπό αναφορά πρόνοια θεωρείται μεγίστης σημασίας καθότι διασφαλίζει ότι η Κύπρος δεν θα τυγχάνει δυσμενέστερου χειρισμού σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς», σημειώνεται. Η Συμφωνία βασίζεται στο Μοντέλο Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ.

«Η επικαιροποίηση, διατήρηση και η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, είναι υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας και στοχεύουν στον περαιτέρω εμπλουτισμό του πλαισίου και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ