Μεγάλα πρόστιμα για παράμονες διαφημιστικές πινακίδες

Μεγάλα πρόστιμα για παράμονες διαφημιστικές πινακίδες

Όσοι διαφημιστές αλλά και διαφημιζόμενοι μισθώνουν και εκμεταλλεύονται τους χώρους προβολής των διαφημιστικών πινακίδων που έχουν εγκατασταθεί παράνομα, θα κληθούν να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα που θα φτάνουν μέχρι και τα 29.000 ευρώ σύμφωνα με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης θα επιβάλλονται αρκετά τσουχτερά πρόστιμα για παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις οι οποίες θα καταγραφούν εντός του 2014.

Συγκεκριμένα, για διαφημίσεις που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος:

Α) Των αυτοκινητόδρομων και οδών ταχείας κυκλοφορίας.

Β) Του Σιδηροδρομικού Δικτύου

Γ) Του λοιπού Εθν. Οδικού Δικτύου, σταθμούς ΣΕΑ κ.λ.π. θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα στους διαφημιστές, στους διαφημιζόμενους και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται τους χώρους προβολής των διαφημίσεων αυτών, το ύψος των οποίων θα διαβαθμίζεται βάσει της ωφέλιμης επιφάνειας της διαφήμισης.