ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρία εκατ. ευρώ Πιστώσεις στη Μικρή Λιανική από την Imperial Tobacco Hellas

Τρία εκατ. ευρώ Πιστώσεις στη Μικρή Λιανική από την Imperial Tobacco Hellas

Η Imperial Tobacco Hellas, σε αυτήν τη συνεχιζόμενα δύσκολη συγκυρία, αποδεικνύει για άλλη μια φορά έμπρακτα τη στήριξη της στη Μικρή Λιανική, ενισχύοντας χιλιάδες Περίπτερα, Ψιλικά και Μini Markets με ένα ισχυρό πρόγραμμα Πιστώσεων ύψους 3 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύπτει αγορές που θα πραγματοποιήσουν τον Δεκέμβριο και τους επόμενους μήνες.

Με αυτήν την ουσιαστική πρωτοβουλία, η Εταιρεία ενισχύει άμεσα τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων της Λιανικής στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο τους και την ανάγκη που έχουν για ενεργή υποστήριξη, ιδιαίτερα στις τρέχουσες αντίξοες συνθήκες.

Το πρόγραμμα Πιστώσεων εντάσσεται στο ευρύτερο και διαρκές πλάνο υποστήριξης της Imperial Tobacco Hellas, που απευθύνεται στη Μικρή Λιανική και περιλαμβάνει σημαντικές επιβραβεύσεις για την επίτευξη μιας σειράς εμπορικών στόχων στο πλαίσιο του βραβευμένου εμπορικού προγράμματος της «Προτείνεις - Κερδίζεις».

Οι Πιστώσεις αυτές, καθώς και τα υπόλοιπα κίνητρα που παρέχονται, αφορούν όλες τις κύριες μάρκες της Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως τα τσιγάρα Davidoff, JPS, Slim Line, τους Καπνούς Golden Virginia και Drum, τα Χαρτάκια & Φιλτράκια Rizla και τα νέα Ηλεκτρονικά Τσιγάρα myblu.

Σχετικά με την Imperial Tobacco Hellas

Η Imperial Tobacco Hellas έχει για περισσότερα από 20 χρόνια ελληνική Διοικητική Ομάδα. Η Αθήνα αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων της εταιρίας στη ΝΑ Ευρώπη, έχοντας την ευθύνη 9 χωρών, μεταξύ των οποίων είναι η Ιταλία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, το Ισραήλ και βέβαια η Ελλάδα.

Ανήκει στον κορυφαίο διεθνή Όμιλο της Imperial Brands, που έχει παρουσία σε 160 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 30.000 εργαζομένους.

Ο Κύκλος Εργασιών της στην Ελλάδα για το 2019 ανήλθε σε 333 εκατ. Ευρώ, ενώ η συνεισφορά της σε Κρατικούς Φόρους άγγιξε τα 277 εκατ. Ευρώ.