Έξοδος με «βαρέα»: Αυτά πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι - Τι ισχύει

Έξοδος με «βαρέα»: Αυτά πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι - Τι ισχύει

Όλες οι προυποθέσεις και τα ένσημα που χρειάζονται για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι που έχουν ως το 2014 τα 10.500 «ένσημα», εκ των οποίων τα 7.500 στα βαρέα, παίρνουν πλήρη σύνταξη από τα 55 ως 61,5 ετών ή αποχωρούν από 53 ως 59,5 ετών με μειωμένη σύνταξη. Αν ο χρόνος των 10.500 ημερών ή των 7.500 ημερών ασφάλισης στα βαρέα συμπληρωθεί από 1ης/1/2015 και μετά, τότε η πλήρης σύνταξη είναι στα 62 και η μειωμένη στα 60. Αναγνωρίζονται πλασματικοί χρόνοι για όσους έχουν ήδη τις 7.500 ημέρες στα βαρέα, μέχρι να συμπληρώσουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Τι ισχύει για τις γυναίκες

Γυναίκες με 4.500 ένσημα και βαρέα αποχωρούν στα 55, 56 και 57, εφόσον είχαν έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992 και οι 4.500 ημέρες με 3.600 στα βαρέα συμπληρώθηκαν αντίστοιχα ως το 2010, το 2011 ή το 2012. Από το 2013 και μετά βγαίνουν στα 62.