ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κάτω των 15 ετών το 40% των ελληνικών πλοίων

Κάτω των 15 ετών το 40% των ελληνικών πλοίων

Κάτω των 15 ετών είναι το 40,2% των ελληνικών πλοίων με ελληνική σημαία.

Το 2010, στο εθνικό νηολόγιο ήταν εγγεγραμμένα 2.096 πλοία, με συνολική χωρητικότητα 43.086.974 τόνων, ενώ το 2009 ελληνική σημαία έφεραν 2.112 πλοία χωρητικότητας 41.359.023 τόνων.

Στελέχη του ναυτιλιακού χώρου αναφέρουν στην εφημερίδα «Καθημερινή» ότι τα πλοία με ελληνική σημαία μειώνουν συνεχώς το μέσο όρο ηλικίας τους, αφού τα τελευταία χρόνια, έχουν προστεθεί πολλά νεότευκτα.

Από τα 2.014 πλοία με ελληνική σημαία, τα 811 (δηλαδή ποσοστό 40,2%) έχουν ηλικία μέχρι και 15 ετών. Μάλιστα, εξ αυτών τα 282 πλοία με χωρητικότητα 12.528.040 τόνους είναι ηλικίας έως πέντε ετών, ενώ άλλα 304 πλοία με χωρητικότητα 13.448.258 τόνους είναι ηλικίας έως δέκα ετών.