ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Η βιωσιμότητα προϋπόθεση για την πορεία μας στο μέλλον

Στουρνάρας: Η βιωσιμότητα προϋπόθεση για την πορεία μας στο μέλλον
INTIME

Τη θέση πως η βιωσιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για την πορεία μας στο μέλλον, εξέφρασε σήμερα ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στην ομιλία του με θέμα «Στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Ευρώπη» στο συνέδριο της Capital Link.

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, η πανδημία κινδυνεύει να επισκιάσει και να υποβαθμίσει την άλλη, σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, την κλιματική κρίση. Η παρούσα συγκυρία δημιουργεί τις προϋποθέσεις να τεθούν οι βάσεις για μία πράσινη ανάπτυξη.

«Η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, μπορούν να αναδυθούν ισχυρότερες από την πανδημία, μέσα από μία πράσινη ανάκαμψη, επενδύοντας στην κυκλική οικονομία, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές και την καθαρή τεχνολογία, δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ακόμη, ότι εκτός από την μεγάλη αύξηση ελλειμμάτων και δημόσιου χρέους, η πανδημία έχει δημιουργήσει συνθήκες κοινής οικονομικής και νομισματικής δράσης στην ΕΕ, που αν συνεχιστεί θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου για οικονομική ένωση.

Άλλωστε, στο πλαίσιο του Νext Generation EU, πάνω από το 1/3 των εθνικών προγραμμάτων ανάκαμψης αναμένεται να χρηματοδοτήσει έργα που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ήδη, με βάση τις υφιστάμενες πολιτικές και τα σημερινά σχέδια των κρατών-μελών, είναι πιθανή η υπερκάλυψη του μέχρι πρόσφατα στόχου για μείωση, έως το 2030, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, κατά τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε στο τέλος του 2020 ένα νέο στόχο, για μείωση κατά 55% έως το 2030.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού προβλέπονται αντίστοιχα αναθεώρηση και επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στην ΕΕ, προσαρμογή του Κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών (Effort Sharing Regulation) και του πλαισίου για τις εκπομπές από τις χρήσεις γης, ενίσχυση των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και ενίσχυση των προτύπων για τις εκπομπές CO 2 από τα οδικά οχήματα.