ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι απαλλάσσονται οριστικά από τα πρόστιμα για τις e-αποδείξεις και ποιοι θα πληρώσουν κανονικά

Ποιοι απαλλάσσονται οριστικά από τα πρόστιμα για τις e-αποδείξεις και ποιοι θα πληρώσουν κανονικά

Σημαντικές αλλαγές, ψηφίστηκαν πρόσφατα με τον νόμο 4797 , που αφορούν στην φορολογία των εισοδημάτων της πρώτης χρονιάς της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον νόμο, σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

Ροή Ειδήσεων