ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 6,6% του μισθολογικού κόστους στο πρώτο τρίμηνο 2021

Αύξηση 6,6% του μισθολογικού κόστους στο πρώτο τρίμηνο 2021
INTIME

Αύξηση 6,6% παρουσίασε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου του 2020, έναντι αύξησης 1,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2020 προς το 2019.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σημείωσε αύξηση 5,8% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου του 2020, έναντι αύξησης 0,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το προς το 2019.

Ενώ, ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σημείωσε αύξηση 6,5% το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου του 2021, έναντι αύξησης 2,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2020 προς το 2019.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους, υπολογίζεται ως το πηλίκο του ωρομισθίου του εκάστοτε τριμήνου ως προς το μέσο ετήσιο ωρομίσθιο του έτους βάσης 2016. Ως ωρομίσθιο ορίζεται το πηλίκο των ακαθάριστων αμοιβών προς τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας. οι ακαθάριστες αμοιβές περιλαμβάνουν τους μισθούς και τα ημερομίσθια (τακτικές αμοιβές και υπερωρίες), τα επιμίσθια και τις έκτακτες αμοιβές (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας και κάθε μορφή bonus που δεν καταβάλλεται τακτικά), καθώς και τις αμοιβές για τις ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε εργασία (π.χ. ημέρες άδειας, αργίας, κύησης, λοχείας, ασθένειας, αποζημιώσεις απόλυσης μέχρι το δ΄ τρίμηνο του 2012 κ.λ.π.).