ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ξεκινά έρευνα στους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε την έναρξη έρευνας στους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε την έναρξη έρευνας στους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης.
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα  να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω και της φύσης του αντικειμένου του,  αποφάσισε την έναρξη κλαδικής έρευνας στον εν λόγω κλάδο, ασκώντας τη σχετική αρμοδιότητα που έχει αναλάβει.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της διεξαγωγής της εν λόγω κλαδικής έρευνας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κήρυξε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια και τις θέσεις του αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στον ευρύτερο κλάδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση διά ζώσης, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός του μηνός Οκτωβρίου 2021, ή/και υποβάλλοντας τις απόψεις τους εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος.