ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί το κόστος χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα

Γιατί το κόστος χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα
Γιατί το κόστος χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα
Pixabay

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στα βασικά οικονομικά μεγέθη δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε αύξηση του ονομαστικού κόστους τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Είναι ενδεικτικό πως το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι στο 3,95%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων κινείται στο 3,66%.

Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει διότι η διευκολυντική κατεύθυνση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και η αξιοσημείωτη αύξηση των καταθέσεων λιανικής, σε επίπεδα προ του 2015, διασφάλισαν στις ελληνικές τράπεζες ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας.

Αντιθέτως, το πραγματικό κόστος δανεισμού αυξήθηκε υπό την επιρροή των αποπληθωριστικών πιέσεων, αν και αναμένεται ότι η εξέλιξη αυτή του πληθωρισμού θα αντιστραφεί σταδιακά.

Η επίπτωση στα επιτόκια χορηγήσεων από την τυχόν επιδείνωση του πιστωτικού κινδύνου, όταν θα αποσυρθούν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αναμένεται να αντισταθμιστεί σε κάποιο βαθμό από την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης και των εισοδημάτων.

Καθώς σε επίπεδο ζώνης του ευρώ τα επιτόκια νομισματικής πολιτικής αναμένεται να διατηρηθούν στα παρόντα χαμηλά επίπεδα και τα προγράμματα αγοράς τίτλων να συνεχιστούν, οι συνθήκες ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων εκτιμάται ότι θα παραμείνουν υποστηρικτικές.

Τέλος, οι όροι και η διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης, κυρίως προς τις επιχειρήσεις, θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται από δημόσιους πόρους μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδότησης και εγγυοδοσίας, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ρoή Ειδήσεων