ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα από 2 δισ. οι ζημιές που κατέγραψαν οι βιομηχανίες το ΄11

Περισσότερα από 2 δισ. οι ζημιές που κατέγραψαν οι βιομηχανίες το ΄11

Μεγάλες ζημιές κατέγραψαν οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2011.

Οι ισολογισμοί που εκπροθέσμως γνωστοποίησαν τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αρκετές ζημιογόνες επιχειρήσεις ανεβάζουν σε περισσότερα από 2 δισ. ευρώ τις ζημιές που κατέγραψαν το 2011 εκατοντάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας. 250 εταιρείες του βιομηχανικού τομέα, από όσες είχαν τζίρο άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ και δημοσίευσαν ισολογισμό, κατέγραψαν ζημιά άνω του 1 εκατ. ευρώ και συνολικές ζημιές της τάξεως του 1,75 δισ. ευρώ, ενώ κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ και συνολικά κέρδη της τάξεως του 1 δισ. ευρώ είχαν 127 επιχειρήσεις.

Οι 250 αυτές πλέον ζημιογόνες βιομηχανικές και εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας πραγματοποίησαν, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, συνολικές πωλήσεις αξίας 10,6 δισ. ευρώ και είχαν συνολικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,27 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ζημιές χαμηλότερες του ενός εκατομμυρίου ευρώ κάθε μία και συνολικές άνω των 110 εκατ. ευρώ εμφάνισαν πολλές άλλες από τις βιομηχανίες που είχαν πωλήσεις υψηλότερες των τριών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι ζημιές στον χώρο των μικρότερων επιχειρήσεων είναι της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ.

Στην πραγματικότητα, αν συνεκτιμηθούν οι μεγάλες ζημιές που ομολογούν ότι είχαν αρκετές ακόμη βιομηχανίες που δεν δημοσίευσαν ισολογισμό και υπολειτουργούν ή διέκοψαν τη λειτουργία τους (όπως η Τεγόπουλος Χ. Κ. ΑΕ η οποία στο εννεάμηνο του 2011 είχε ζημιά 21,93 εκατ. ευρώ), καθώς και επιχειρήσεις με τζίρο μικρότερο των 3 εκατομμυρίων ευρώ (όπως η Πετζετάκις Α. Γ. ΑΕ η οποία ανέφερε ετήσια ζημιά 19,24 εκατ. ευρώ), οι βιομηχανίες με ζημιά άνω του ενός 1 ευρώ υπερβαίνουν τις 280 και οι συνολικές ζημιές στον βιομηχανικό τομέα προσεγγίζουν τα 2,2 δισ. ευρώ.