ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι παγίδες...στα ενεχυροδανειστήρια

Οι παγίδες...στα ενεχυροδανειστήρια

Πολλές είναι οι καταγγελίες στο Συνήγορο του Καταναλωτή για την δράση των ενεχυροδανειστηρίων χρυσού, που ενώ υπόσχονται χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, ουσιαστικά «γδύνουν» ανυποψίαστους πολίτες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση…

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε μάλιστα το επιτόκιο μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 150%, ενώ ο ιδιοκτήτης που δίνει ως ενέχυρο το όχημά του αρκετές φορές βρίσκεται θύμα εκβιασμού και χρεώσεων, τις οποίες φυσικά δεν γνωρίζει εκ των προτέρων.

Η παράνομη δράση

Ειδικότερα τα στάδια της σχέσης του πολίτη που θέλει να ενεχυριάσει ένα όχημα – προφανώς για λόγους οικονομικής ανάγκης – και του ενεχυροδανειστηρίου είναι τα εξής:

- Οι εταιρίες διαφημίζουν τη χορήγηση δανείων αντί μηνιαίου επιτοκίου 0,75% με μοναδική εγγύηση το αυτοκίνητο του ενδιαφερόμενου.

- Ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε επαφή με τον ενεχυροδανειστή και προσκομίζει το αυτοκίνητό του.

- Ο ενεχυροδανειστής εκτιμά την εμπορική αξία του οχήματος. Πάγια τακτική είναι να δίνει δάνειο ίσο με τη μισή αξία του αυτοκινήτου. Έστω λοιπόν ότι το αυτοκίνητο έχει αξία 5.000 ευρώ, το δάνειο που δίνει στον κύριο του οχήματος είναι 2.500 ευρώ. Εκεί ο ιδιοκτήτης μαθαίνει ότι θα πρέπει να αποπληρώσει τα χρήματα που του δόθηκαν ως δάνειο, τον τόκο των χρημάτων, το κόστος για μικτή ασφάλιση, την 24ωρη στάθμευση και φύλαξη του οχήματος. Τα ασφάλιστρα και φύλακτρα ανέρχονται μηνιαίως από 15 ευρώ έως ανά 1.000 ευρώ δανείου, ενώ η στάθμευση κυμαίνεται από 190 έως 210 ευρώ ανά μήνα. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου χρεώνεται και με «έξοδα φακέλου» 150 ευρώ, εφάπαξ.

- Συνάπτεται η σχετική συμφωνία σύστασης ενεχύρου με αρχική διάρκεια από έναν μήνα έως τρεις μήνες. Έτσι μετά την παρέλευση του διαστήματος ο ενεχυριαστής πληρώνει το συνολικό ποσό για να πάρει πίσω το όχημά του.

- Αν ο ενεχυριαστής δεν μπορεί να αποπληρώσει το ποσό που δανείστηκε ανανεώνεται η σύμβαση, μαζί με όλα τα προαναφερόμενα έξοδα, για μικρό χρονικό διάστημα (συνήθως ένα τρίμηνο). Αν και πάλι δεν μπορεί να αποπληρώσει το ενεχυροδανειστήριο αποκτά δικαίωμα εκποίησης του αυτοκινήτου. Συνήθως ο ιδιοκτήτης του οχήματος όταν αντιλαμβάνεται το ποσό που πρέπει να επιστρέψει συναινεί στην εκποίηση και το ενεχυροδανειστήριο κερδίζει περισσότερα από το ποσό που δάνεισε