ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Cyprus Popular Bank: Έκδοση ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ

Cyprus Popular Bank: Έκδοση ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ αποφάσισε να προχωρήσει η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το δάνειο θα φέρει κυβερνητική εγγύηση, με βάση τον περί της παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων για τη σύναψη δανείων ή/και την έκδοση ομολόγων από πιστωτικά ιδρύματα νόμο του 2012 και τον περί της παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων για τη σύναψη δανείων ή/και την έκδοση ομολόγων από πιστωτικά ιδρύματα διάταγμα του 2012.

Το ομολογιακό δάνειο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.