ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 46,3% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο

Μείωση 46,3% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο

Σημαντική πτώση της τάξης του 46,3% είχε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάρτιο 2013, καθώς η πτώση στην αξία των εισαγωγών υπεραντιστάθμισε την πτώση στην αξία των εξαγωγών.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών, στο α΄ τρίμηνο εφέτος το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο κατά 19,7%.

Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.652,6 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο εφέτος έναντι 5.190,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 29,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 654,4 εκατ. ευρώ ή 21,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.071,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.247,7 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2012, παρουσιάζοντας μείωση 7,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 167,2 εκατ. ευρώ ή 10,8%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.581,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.942,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 46,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 487,2 εκατ. ευρώ ή 31,9%).

Το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Μαρτίου 2013, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 11.744,5 εκατ. ευρώ έναντι 12.716,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 7,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 713,2 εκατ. ευρώ ή 9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 6.491,2 εκατ. ευρώ έναντι 6.174,0 εκατ. ευρώ α΄ τρίμηνο 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 95,7 εκατ. ευρώ ή 2,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 5.253,3 εκατ. ευρώ έναντι 6.542,1 εκατ. ευρώ α΄ τρίμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 19,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 617,5 εκατ. ευρώ ή 16,4%).