ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επί τάπητος η κατάργηση της δημοσίευσης ισολογισμών στο ΦΕΚ

Επί τάπητος η κατάργηση της δημοσίευσης ισολογισμών στο ΦΕΚ

Προς την κατεύθυνση της κατάργησης της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών, καθώς και των λοιπών εγγράφων δημοσιότητας των εταιρειών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κινείται η κυβέρνηση, προκειμένου να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας, η δημοσίευση των ισολογισμών και όλων των άλλων προβλεπόμενων εγγράφων δημοσιότητας θα είναι υποχρεωτική μόνο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει εντοπιστεί από την ομάδα του ΟΟΣΑ, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα και καταγράφει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών, ότι μια απλή διόρθωση σφάλματος σε κάποιο έγγραφο ή για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ πρόσκλησης σε γενική συνέλευση των μετόχων κοστίζει 262,50 ευρώ.

Το τέλος δημοσίευσης για έγγραφα όπως οι ισολογισμοί ή οι κωδικοποιήσεις καταστατικού είναι 493,50 ευρώ, ενώ για μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης το κόστος είναι 262,50 ευρώ.

Για τη μόνη πράξη που πλέον οι επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν τέλος στο Εθνικό Τυπογραφείο είναι η σύσταση εταιρείας.