ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με πτώση

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με πτώση

Με πτώση έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση (κλείσιμο) των δεικτών δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο.

chrr