ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με άνοδο

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με άνοδο

Με άνοδο έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση (κλείσιμο) των δεικτών δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο.

eyrxram