ΤτΕ: Σταθεροποίηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 9μηνο του 2013

ΤτΕ: Σταθεροποίηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 9μηνο του 2013

Σημάδια σταθεροποίησης παρουσίασαν στο εννεάμηνο του 2013, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στην έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για το 2013.

Η ύφεση αλλά και η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης οδήγησαν σε επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, επισημαίνεται στην έκθεση.

Κατά συνέπεια, ο πιστωτικός κίνδυνος αυξήθηκε, ενώ ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων εξαπλασιάστηκε μέσα σε μία πενταετία (Σεπτέμβριος 2013: 31,2%, ∆εκέμβριος 2008: 5,1%).

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, ο ρυθμός σχηματισμού δανείων σε καθυστέρηση ήταν συγκρατημένος μέχρι το 2010, αλλά αυξήθηκε σημαντικά το 2011 και το 2012, ως αποτέλεσμα της βάθυνσης της ύφεσης και της γενικευμένης αβεβαιότητας που φαίνεται να επηρέασε τη συναλλακτική συμπεριφορά. Το εννεάμηνο του 2013 παρουσίασε σημάδια σταθεροποίησης.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, το υψηλότερο ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση παρατηρήθηκε στα καταναλωτικά δάνεια (45,8%), δεδομένου ότι συνήθως δεν καλύπτονται από εξασφαλίσεις.

Τα στεγαστικά δάνεια εμφάνισαν χαμηλότερο ποσοστό καθυστερήσεων (Σεπτέμβριος 2013: 25,8%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα επιχειρηματικά δάνεια ήταν 31,2%.

Οι τράπεζες, διστακτικά στην αρχή και πιο ενεργά στη συνέχεια, προέβησαν σε ρυθμίσεις δανείων με στόχο να διευκολύνουν τους δανειολήπτες και να περιορίσουν το σχηματισμό δανείων σε καθυστέρηση. Παράλληλα, οι τράπεζες επιδίωξαν να επαυξήσουν τις εξασφαλίσεις για την κάλυψη δανείων που είχαν ήδη χορηγηθεί (με στόχο να μειώσουν τη ζημία σε περίπτωση αθέτησης) και κατέστησαν πιο αυστηρά τα κριτήρια χορήγησης νέων δανείων.