ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι επαγγελματίες εξαιρούνται και θα πληρώνουν παρακράτηση φόρου

Ποιοι επαγγελματίες εξαιρούνται και θα πληρώνουν παρακράτηση φόρου

Αυτές είναι όλες οι επαγγελματικές ομάδες, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, θα εξακολουθήσει να ισχύει η παρακράτηση φόρου 20%, που προβλέπεται στο άρθρο 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Έτσι, η παρακράτηση φόρου 20% θα εφαρμόζεται σε όσους ασκούν το επάγγελμα του:

κτηνιάτρου
φυσιοθεραπευτή
βιολόγου
ψυχολόγου
μαίας
δικηγόρου
συμβολαιογράφου
άμισθου υποθηκοφύλακα
δικαστικού επιμελητή
αρχιτέκτονα
μηχανικού
τοπογράφου
χημικού
γεωπόνου
γεωλόγου
δασολόγου
ωκεανογράφου
σχεδιαστή
δημοσιογράφου
συγγραφέα
διερμηνέα
ξεναγού
μεταφραστή
καθηγητή ή δασκάλου
καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη
ηθοποιού
εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού
καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης
χορευτή
χορογράφου
σκηνοθέτη
σκηνογράφου
ενδυματολόγου
διακοσμητή
οικονομολόγου
αναλυτή
προγραμματιστή
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων
λογιστή ή φοροτέχνη
αναλογιστή
κοινωνιολόγου
κοινωνικού λειτουργού
εμπειρογνώμονα
ομοιοπαθητικού
εναλλακτικής θεραπείας
ψυχοθεραπευτή
λογοθεραπευτή
λογοπαθολόγου
λογοπεδικού