Προληπτική πίστωση σημαίνει ενισχυμένη επιτήρηση!

Προληπτική πίστωση σημαίνει ενισχυμένη επιτήρηση!

«Παραμύθι» η έξοδος - Ξεκάθαρη αναφορά στο καταστατικό του ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης) ότι θα συνεχιστεί η επιτήρηση παρά το γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς επιμένει για έξοδο από τα μνημόνια

Παρά το σφοδρό «τρολάρισμα» των αγορών στις προθέσεις της κυβέρνησης να… εκδιώξει το ΔΝΤ, ο Αντώνης Σαμαράς επιμένει στην γραμμή ότι η χώρα δεν χρειάζεται νέο δάνειο και νέο μνημόνιο κάτι που επανέλαβε και από το Μιλάνο όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ- Ασίας.

Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική διότι όπως προκύπτει από το επίσημο site του ESM «προληπτική πίστωση» σημαίνει «αυξημένη επιτήρηση».

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (European Stability Mechanism) το οποίο σας το παραθέτουμε υπό μορφή συνημμένου εγγράφου προκειμένου ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Στο άρθρο 5 για την προληπτική πίστωση γίνεται ξεκάθαρα λόγος για Ενισχυμένη Επιτήρηση:

«Όταν χορηγείται προληπτική πίστωση ή αντλείται ενισχυμένη πίστωση το μέλος του ESM υπόκειται σε ενισχυμένη επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο διαθεσιμότητας της γραμμής πίστωσης».

arthro 5

Σε άλλο σημείο, στο άρθρο 3 γίνεται ξεκάθαρη αναφορά και στον ρόλο του ΔΝΤ το οποίο ο κ. Σαμαράς ''το έχει διώξει από μόνος του'' : «Διαδικασίες για τη χορήγηση προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής Προκειμένου να επωφεληθούν από μια πιστωτική γραμμή ESM, το αίτημα του ΕΜΣ κράτη μέλη ακολουθούν το παρακάτω βήματα: 1 Μέλος του ΕΜΣ μπορεί να απευθύνει αίτημα για προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή για την Πρόεδρος του ΕΜΣ Συμβούλιο των Διοικητών. 1 Μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης, η Πρόεδρος του συμβουλίου διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, με τα εξής καθήκοντα: (Α) να εκτιμήσει την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της ή των κρατών μελών της (Β) να εκτιμήσει κατά πόσον χρέος της γενικής κυβέρνησης είναι βιώσιμη. Όπου ενδείκνυται και είναι δυνατόν, μια τέτοια εκτίμηση θα πρέπει να διεξάγεται από κοινού με το ΔΝΤ».

arthro 3

Από τα έγγραφα του καταστατικού του ESM γίνεται σαφές ότι το ΔΝΤ θα μπει - όπως λέμε - από την πίσω πόρτα!

Μετά από όλα τα παραπάνω είναι απορίας άξιον γιατί ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του συνεχίζουν να παραπλανούν τον λαό περί εξόδου από τα μνημόνια και περί εκδίωξης του ΔΝΤ.

Διαβάστε εδώ όλο το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης