ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δωρεάν παροχή ρεύματος από τη ΔΕΗ: Ποιοι είναι δικαιούχοι!

Δωρεάν παροχή ρεύματος από τη ΔΕΗ: Ποιοι είναι δικαιούχοι!

Δείτε τις πρώτες ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου για την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και το οποίο αναμένεται πολύ σύντομα να συγκεκριμενοποιηθεί, ισχύουν τα ακόλουθα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Για την ηλεκτροδότηση:

Παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος ως 300 kWh σε νοικοκυριά που είτε είναι ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο είτε όχι, αλλά και σε νοικοκυριά με κομμένο ρεύμα λόγω οφειλών.

Συγκεκριμένα:

«Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και ήταν ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, των οποίων η παροχή έχει διακοπή έως και την 31.01.2015 λόγω οφειλών, επανασυνδέονται στο δίκτυο παροχής ηλεκτρονικού ρεύματος έως 300 kwh μηνιαίος δωρεάν έως το τέλος του 2015, οι, δε, οφειλές διαγράφονται».

Όπως διευκρινίζεται στο προσχέδιο του νόμου:

-Οι παροχές της προηγούμενης παραγράφου δεν συνυπολογίζονται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάση εισοδηματικών κριτηρίων.
-Με σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας θα ρυθμιστούν όλα τα αναγκαία ζητήματα για την υλοποίηση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παροχών.

Ρoή Ειδήσεων