ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στα πακέτα τσιγάρων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Αλλαγές στα πακέτα τσιγάρων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Σε νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να τεθεί το συντομότερο δυνατό σε ισχύ το μέτρο που προβλέπει την ανάθεση της εκτύπωσης των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού σε φορέα της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου, προχώρησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2017

Η εφαρμογή του μέτρου αυτού αποφασίστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, μετά τη διαπίστωση ότι η διαδικασία με την οποία εκτυπώνονται και διατίθενται ακόμη και μέχρι σήμερα οι ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου από τη δράση των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας τσιγάρων.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, για την απευθείας ανάθεση της εκτύπωσης των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού σε φορέα της Τράπεζας της Ελλάδος είχε ψηφιστεί ήδη από τη Βουλή διάταξη στις αρχές Αυγούστου.

Με τη διάταξη εκείνη προβλεπόταν ότι την απόφαση για την απευθείας ανάθεση σε φορέα της Τράπεζας της Ελλάδος θα έπρεπε να την υπογράψει και να την εκδώσει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής.

Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4411/2016, η οποία προέβλεπε συγκεκριμένα ότι:

«Με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, επιτρέπεται για το διάστημα μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2016, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, αξιοπιστίας και διασφάλισης του απορρήτου, η σύμβαση αυτή μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ορισμένο οικονομικό φορέα».

Αιτιολογική έκθεση

Στην αιτιολογική έκθεση, όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος που συνόδευε τη συγκεκριμένη διάταξη κατά την κατάθεσή της στη Βουλή αναφερόταν ότι:
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την πάταξη της φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας και προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης ΕΦΚ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ... Για την αποτελεσματικότερη πάταξη διαφόρων κυκλωμάτων, απαιτείται η εκτύπωση ειδικών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού με αυστηρές προδιαγραφές που θα είναι απόρρητες για λόγους ασφαλείας και δημοσίου συμφέροντος από διεθνώς πιστοποιημένα ιδρύματα.

Ρoή Ειδήσεων