Αναστολή πλειστηριασμών ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ

Αναστολή πλειστηριασμών ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ
Την αναστολή των πλειστηριασμών για τρία χρόνια, αλλά και αυτοδίκαιη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων...

Την αναστολή των πλειστηριασμών για τρία χρόνια, αλλά και αυτοδίκαιη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, από τη στιγμή που ο πολίτης καταθέσει στο Ειρηνοδικείο αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ με επιστολή της στους υπουργούς : Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης.

Στην επιστολή της η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι έχει συμπληρωθεί ήδη ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του Ν. 3869/2010 για τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» και τα διαδικαστικά προβλήματα που εντοπίζονται στα Ειρηνοδικεία είναι τεράστια. Η οργάνωση των καταναλωτών εκτιμά ότι τόσο οι Ειρηνοδίκες όσο και οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν στον αριθμό, με αποτέλεσμα την αργή προώθηση των αιτήσεων και την υπέρβαση ορισμένες φορές του νόμου με ορισμούς δικασίμων σε διάστημα που υπερβαίνει το προβλεπόμενο εξάμηνο. «Δεδομένου ότι οι καταθέσεις αιτήσεων αυξάνονται ραγδαία, είναι προφανές ότι η συμφόρηση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα Ειρηνοδικεία θα είναι τεράστια» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Αν με τα προβλήματα αυτά, σημειώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, συνυπολογιστούν το κόστος άσκησης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς η κατάθεση της αίτησης δεν επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή, η επιθετική συμπεριφορά των τραπεζών - που έχουν προσδιορίσει εσπευσμένα πλειστηριασμούς, ήδη από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου - και οι συνεχείς συρρικνώσεις που υφίστανται οι Έλληνες πολίτες στα εισοδήματά τους, τους τελευταίους μήνες, τότε, η αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων καθίσταται όχι μόνο εύλογη αλλά και επιτακτική.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ (Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Πάτρας) γνωστοποιεί ότι έχει αποστείλει μέχρι σήμερα 14.000 αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού προς τράπεζες, για 3.600 μεμονωμένους οφειλέτες - μέλη της και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής κανένας εξωδικαστικός συμβιβασμός. Αντιθέτως, κοινοποιούνται προγράμματα πλειστηριασμών για το 2012, οπότε και λήγει η υφιστάμενη αναστολή.

Επιπροσθέτως, αναφέρεται πως παρότι ο νόμος τροποποιήθηκε, προβλέποντας πλέον τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, παραμένει δυσεφάρμοστος, καθώς και πάλι επιβαρύνει τόσο τον οφειλέτη με πρόσθετα έξοδα, όσο και τη Δικαιοσύνη με επιπλέον διαδικασίες.