ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανείσπρακτα ενοίκια: Δείτε πώς θα τα δηλώσετε για να μη φορολογηθείτε

Ανείσπρακτα ενοίκια: Δείτε πώς θα τα δηλώσετε για να μη φορολογηθείτε

Ανείσπρακτα ενοίκια | Ειδήσεις: Δυνατότητα απαλλαγής από το φόρο επί των ανείσπρακτων ενοικίων έχουν οι ιδιοκτήτες ενοικίων, οι οποίοι μισθώνουν ακίνητα και το 2017 δεν εισέπραξαν μέρος αυτών ή το σύνολο των ενοικίων.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποφύγουν το «βραχνά» της πρόσθετης φορολογίας, θα πρέπει πριν από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης να γνωρίζουν τα εξής:

  • Να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
  • Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί

Σύμφωνα, πάντα, με την εφημερίδα, τα ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να δηλώνονται πρώτα στο Ε2 και ειδικότερα:

  • Στη στήλη 16: Συμπληρώνονται τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
  • Στη στήλη 17 (είδος μίσθωσης - χρήση ακινήτου): Συμπληρώνεται - επιλέγεται ο κωδικός που αναφέρεται στα ανείσπρακτα εισοδήματα.
    Αμέσως μετά το Ε2, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μεταφέρουν τα ποσά στο βασικό έντυπο της δήλωσης (Ε1) στους κωδικούς 125-126 υποπίνακα Δ2 του πίνακα 4 του εντύπου Ε1.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις (έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων).

Αντίθετα, οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν εντός του 2017 ενοίκια από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους, όσοι χρησιμοποίησαν ένα ή περισσότερα δικά τους κτίσματα ως επαγγελματική στέγη ή διαθέτουν κενά ακίνητα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρώτα το έντυπο Ε2.

Τέλος, στο έντυπο Ε2, οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν, ξεχωριστά για κάθε ακίνητό τους, τα ενοίκια που εισέπραξαν σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από την ιδιόχρηση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων τους σε τρίτους.

Διαβάστε επίσης:

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες ειδήσεις από το Newsbomb.gr